Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen eta aplikatu behar den araudiarekin bat, jakinarazten dizugu zure datuak DEBEGESA SAren (IFK: A20098349; helbidea: AZITAIN POLIGONO INDUSTRIALA- 20600 EIBAR, GIPUZKO.) tratamendu-sisteman sartuko direla eta jarraian azaltzen dira helburuak, kontserbazio epeak eta oinarri legitimatzaileak. Hala behar duten tratamenduetarako, profil eta erabaki automatizatuak egiteko aukeraren berri ematen da, baita DEBEGESA SAk egin asmo dituen nazioarteko lagapen eta transferentzien berri ere:

  • Helburua: Hautagaien datuak bildu, erregistratu eta tratatzea, hautapenerako langileena eta hautagaien curriculumak kudeatu, aztertu eta artxibatzea.
  • Kontserbatzeko epea: goian aipatutako helburua betetzeko behar-beharrezkoa den epean, kontserbatzeko legezko betebeharra izan ezik.
  • Legezko oinarria: interesdunaren adostasuna.
  • Lagapenak: BPTD elkarteko enpresak edo antzeko ezaugarriak dituzten beste enpresa batzuk.

Indarrean dagoen eta datuak babesteko aplikatu behar den araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, tratatzeko, ezabatzeko (“ahazteko eskubidea”), eramangarritasunerako eta datu pertsonalak tratatzeari aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu, bai eta datuok tratatzeko emandako baimena bertan behera utzi ere. Horretarako, goian adierazitako helbidera edo director@debegesa.eus helbide elektronikora bidali behar du eskaera. Kontrol Agintaritza eskudunari zuzentzen ahalko zaio, egokitzat jotzen duen erreklamazioa aurkez dezan.

__________________________________________________________________________

1, Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuen Legeak (LSSICE) bere 10. artikuluan xedatzen duena betez, jasota geratzen da www.bptd.eus domeinu-izena duen webgunea DEBEGESA S.A-rena dela (IFK zenbakia: A20098349; DEBEGESA S.A, Azitain Industrialdea 3 bis, 20600 Eibar (Gipuzkoa); Tlf. 943 820110, Fax. 943 200350.
2. www.bptd.eus webgunea Bostnan enpresak garatua izan da.
3. www.bptd.eus webguneak, bere egitekoa betetzeko, testu-edukiak, eduki grafikoak, ikus-entzunezkoak, plastikoak, informatikoak eta teknikoak banatzen ditu. Aipatu edukien copyright-a Debegesako arduradunarena da, eta, eduki horiek erabiltzaileak erabili ahal izateko, erabiltzeko kondizio hauetan jabetza intelektualaren eskubideen gain zehazten diren klausulei jarraitu behar zaie.

Jabetza intelektualaren eskubideak
1. www.bptd.eus webguneko edukiak obra intelektualtzat hartzen dira eta Estatuan eta Europan indarrean dagoen Jabetza Intelektualaren Legeak babestuta daude. Copyright-aren titularrak baimena ematen du edukiak baldintza hauen arabera erabiltzeko:

◦ Erabiltzaileak baimena du ataria osatzen duten edukiak kopiatzeko, banatzeko, eraldatzeko eta denen eskura jartzeko, eta, bereziki, gune honetako edukietatik abiatuta, obra deribatuak eta obra konposatu eta bereiziak sortzeko.
◦ Baimena beti dago indarrean (jabetza intelektualaren eskubideek irauten duten denboraldian), mundu osorako da, doakoa da eta modu ez-esklusiboan ematen da.
◦ Erabiltzaileak edukiak berrerabil ditzake, bai eta banatu ere, betiere jatorrizko lanaren autorea eta aipatutako edukiak hartu dituen iturria aipatzen badu.
◦ Erabiltzaileak obra deribatu eta konposatuak sor ditzake, betiere jatorrizko lanaren autorea eta aipatutako edukiak hartu dituen iturria aipatzen badu.
◦ Lizentzia honen baldintzak aldatzeko, idatzizko baimena eskatu behar zaio edukien titularrari.
◦ Indarrean dagoen jabetza intelektualaren legeko autore-eskubideei aplikatzen zaizkien muga berak ditu.
◦ Kontuan hartuko dira atari hezigarrian sartzen diren eduki zehatzei, adibidez, ikus-entzunezkoei, ordenagailu-programei eta datu-baseei, aplikatu beharreko zehaztapen legalak.
◦ Baimen honen baldintzak bat betetzen ez den une berean amaitutzat joko da baimen osoa; uste bada klausularen bat baliorik gabea dela edo baliorik gabe utz daitekeela, klausula horrek ez die baliozkotzat jotzen diren gainerako kondizioei eragingo; aipatu kondizioak aldatzen badira, aldaketa horrek ez die eragingo aldaketa egin baino lehen emandako baimenei; baimen horiek indarrean segituko dute, baldin eta titularrak eta erabiltzaileak kontrakoa adosten ez badute idatziz.

2. Aurreko paragrafoan esandakoaren salbuespen gisa, atari hezigarriko enpresa iragartzaileen izen komertzial, marka eta logotipoak bakoitza bere titularrarena izango da, eta jabetza industrialaren eskubideak enpresa horienak eta ez beste inorenak izango dira. Zeinu bereizle horien erabilera jabetza industrialaren eskubideen titularrari beti idatzizko baimena eskatuz egingo da.

3. www.bptd.eus webgunera estekak ezartzeko kondizioak. www.bptd.eus atari hezigarriarekin hipertestuak ezartzea nahi duten zerbitzu-emaileek posta elektronikoko helbide honetan eska ditzakete: info@bptd.eus. LSSICE legearen 17.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, titularrak, edukietara edo bilaketa-tresnetara egindako estekak ezabatu edo baliorik gabe utz ditzake, betiere legez kontrako jarduera edo informaziodun estekak direnean edo kalte-ordaina jaso dezaketen hirugarrenen eskubideak edo ondasunak kaltetzen direnean.

Erantzukizuna
1. Webgunearen titularrak, Debegesako arduradunak, ez du bere gain hartzen jabetza intelektualaren legeak babestutako elementuei dagokienez erabiltzaileek egin lezaketen erabilera desegoki edo lege-urratze posibleen ondoriorik, ezta gai honi buruz zehaztu diren erabiltzeko kondizioak urratzeari dagokionez ere.

2. Debegesako arduradunak www.bptd.eus atariak jasotzen dituen eduki hezigarriaren eta informazioaren eguneratzea eta zehaztasuna zainduko ditu, betiere informazio orokorra denean eta ez pertsona edo erakunde edo organismo ofizialei dagozkien zirkunstantzia zehatzei dagozkienak direnean. Edukien autoreek emandako iritziez ari garenean, Debegesako arduradunak ez du hartzen erantzukizunik bere gain, gunearen erantzule gisa ez baitu gunearen egiazkotasunaz edo zehaztasunaz edo zintzotasunaz erantzuten.

3. Debegesako arduradunak ez ditu bere gain hartzen webgunean eskainitako zerbitzuetarako sarbideari, funtzionamenduari eta eraginkortasunari dagokienez une batean sor litezkeen akats teknikoen ondorioak, ezta aipatu zerbitzuak zergati teknikoengatik, zorizkoengatik edo ezinbestekoengatik eteteari edo bertan behera uzteari dagokionez ere.

Aplikatu beharreko legea
Erabilera-lege hauek lege hauen arabera idatzi dira: Espainian indarrean dagoen legediaren arabera, zehatzago esanda, 2002ko uztaileko 11ren Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legearen arabera, Espainiako arau zibil eta merkataritzakoen arabera eta baita datu pertsonalak babesteko eta kontsumitzaile eta erabiltzaileak babesteko araudiaren arabera ere.

Informazio gehiago
Argibide gehiagotarako, edota iradokizunak edo proposamenak egiteko, info@bptd.eus edota erabiltzaileentzako arreta-zerbitzuko telefonora: 943820110, edota posta-helbide honetara: Debegesa, Azitain Industrialdea, 3 bis, Eibar (20600).

//]]>